Thêm meta field cho taxonomy trong wordpress (add meta field for taxonomy in wordpress)

Thực tế thì taxonomy trong wordpress không support nơi lưu dữ liệu cho các field mở rộng giống như post meta trong post type. Vì vậy để thêm các field mở rộng cho taxonomy chúng ta có 2 lựa chọn, 1 là lưu trong wp_option, 2 là tạo thêm table trong data để lưu. Ngay sau đây tôi sẽ chia sẽ cách làm mời anh chị theo dõi nhé:

1. Trường hợp 1 tạo một table để lưu dữ liệu mở rộng

1.1 Table của chúng ta sẽ phải có 2 thành phần đó là id, term_id (chứa term_id) và các field mở rộng tùy theo yêu cầu từng dự án. Ở đây tôi tạo một table có 6 fields

1.2 Code thêm các thành phần field mở rộng của form: có 2 nơi để add vào 1 là form add new của taxonomy và form edit của taxonomy

1.3 Code Lưu dữ liệu mới vào table riêng của dự án

1.4 Code cập nhật dữ liệu vào table riêng

1.5 Code xóa dữ liệu từ table riêng

1.6 Code đầy đủ để anh chị copy về tham khảo và làm cho dự án của mình

2. Trường hợp 2 chúng ta lưu vào wp_options: thì các bước giống như trên trừ các công việc lưu vào option thì có vẻ đơn giản hơn nhiều. Tôi sẽ không trình bày từng bước nữa mà đưa cho anh chị code tổng hợp luôn, để anh chị copy về tham khảo

4.9/5 (15 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416