Thiết kế theme wordpress-phần 4

Đã khá lâu rồi tôi mới viết bài, vì  là quá bận, hôm nay có thời gian tôi tranh thủ làm một bài tiếp theo, nào chúng ta cùng tiếp tục nhé

Nếu bạn chưa xem phần 3 thì xem theo link dưới đây:

Để thấy kế quả của custom header bạn có thể vào appearance->header:

Custom header

 

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu các lệnh tiếp theo nhé bạn:

Chúng ta cùng tìm hiểu về  phần banner trên header

Hình minh họa:

Tạo widget banner

 

Mã lệnh html:

Mã html của tạo widget banner

 

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua theme wordpress: chúng ta sẽ tạo một khu widget tại đây để bỏ banner vào

Nếu bạn chưa xem cách như thế nào để tạo một widget thì có thể xem theo link dưới đây:

Bạn mở file functions.php thêm lệnh sau vào:

register sidebar banner

 

Tôi xin giải thích sơ qua các lệnh php trên:

  • register_sidebar: hàm này dùng để đăng ký với admin một khu widget có tên là banner
  • name: tên khu widget
  • id: id được dùng trong việc gọi khu widget này ra ngoài theme
  • description: mô tả về khu widget
  • before_widget: các mã lệnh bao ngoài khu widget ví dụ một thẻ div chẳn hạn ở đây tôi để trống
  • after_widget: nếu bạn bao ngoài trên before widget là div thì phải đóng thẻ div ở đây
  • before_title: mã html mở bao ngoài phần tiêu đề của các widget chứa trong khu widget này
  • after_title: mã html đó của phần tiêu đề

Tiếp theo bạn quay lại header.php gõ các lệnh sau vào:

Gọi widget banner

 

Vậy là chúng ta đã tạo xong một khu widget để chứa banner rồi đó bạn. Để thấy kế quả bạn vào appearance->widget

Truy cập widget

 

Bạn sẽ thấy một khu widget banner đã được tạo:

Khu widget banner

 

Bây giờ bạn vào phần media->add new để thêm một ảnh của banner

Thêm media add new

 

Bạn copy đường dẫn của ảnh banner để bỏ vào thẻ a của banner

<a href=”#”><img src=”http://ngochue.abc/wp-content/uploads/banner-ad-header.png” alt=”Banner quảng cáo”/></a>

Copy đường dẫn banner

 

Và bây giờ bạn vào phần quản lý widget kéo widget text vào khu widget banner và copy các lệnh vừa tạo bên trên và ra trang chủ xem kết quả thôi

Thêm widget banner

 

Tôi xin tạm dừng tại đây

(còn tiếp…)

 

4.9/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416