Chuyên Gia WordPress Việt

KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN PLUGIN WORDPRESS

Bạn sẽ làm được gì sau khóa học này?

Sau khóa học bạn sẽ làm chủ được việc phát triển các plugin chức năng cho wordpress

Nội dung khóa học

1Tại sao phải tạo plugin
2Khởi tạo plugin
3Language trong plugin (đa ngôn ngữ trong plugin)
4Định nghĩa path dir và path url
5Đăng ký menu với dashboard
6Import js và css vào back end
7Import js và css vào front end
8Thiết lập option mặc định khi plugin được install và active
9Gỡ các cài đặt khin deactive plugin
10Tạo table riêng cho plugin
11Viết plugin slide image
12Viết plugin autocomplete search for woocommerce
13Tổng kết

Mobile: 0912.889.416 – Email: [email protected] – Skype: ketnoikhonggian – Facebook: https://www.facebook.com/tungchili

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị
0912889416