Chuyên Gia WordPress Việt

Khóa học phát triển woocommerce

Bạn sẽ làm được gì sau khóa học này?

Khóa học này giúp anh chị làm được những trang web bán hàng hiện đại đẹp và nhanh (khoản 3 ngày) dựa trên nền toản plugin woocommerce (plugin được sử dụng nhiều nhất).

Nội dung khóa học

1Khởi tạo theme
2Hệ thống template woocommerce
3Shop template woocommerce
4Archive template woocommerce
5Single template woocommerce
6Hệ thống short_code woocommerce
7Hệ thống action hook và filter hook của woocommerce
8Cart template woocommerce
9Check out template woocommerce
10Custom check out phù hợp với Việt Nam
11Login template woocommerce
12My account template woocommerce
13Email template woocommerce
14Thiết lập chung woocommerce
15Thiết lập sản phẩm woocommerce
16Thiết lập chi phí vận chuyển
17Thiết lập phương thức thanh toán
18Thiết lập chính sách bảo mật
19Thiết lập Email
20Thiết lập nâng cao
21Việt hóa woocommerce
22Đóng gói theme
23Tổng kết

Mobile: 0912.889.416 – Email: [email protected] – Skype: ketnoikhonggian – Facebook: https://www.facebook.com/tungchili

5/5 (5 Đánh giá)
Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị
0912889416