Chuyên Gia Wordpress Việt


KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN WOOCOMMERCE


Bạn sẽ làm được gì sau khóa học này?

Khóa học này giúp anh chị làm được những trang web bán hàng hiện đại đẹp và nhanh (khoản 3 ngày) dựa trên nền toản plugin woocommerce (plugin được sử dụng nhiều nhất).

Nội dung khóa học

1 Khởi tạo theme
2 Hệ thống template woocommerce
3 Shop template woocommerce
4 Archive template woocommerce
5 Single template woocommerce
6 Hệ thống short_code woocommerce
7 Hệ thống action hook và filter hook của woocommerce
8 Cart template woocommerce
9 Check out template woocommerce
10 Custom check out phù hợp với Việt Nam
11 Login template woocommerce
12 My account template woocommerce
13 Email template woocommerce
14 Thiết lập chung woocommerce
15 Thiết lập sản phẩm woocommerce
16 Thiết lập chi phí vận chuyển
17 Thiết lập phương thức thanh toán
18 Thiết lập chính sách bảo mật
19 Thiết lập Email
20 Thiết lập nâng cao
21 Việt hóa woocommerce
22 Đóng gói theme
23 Tổng kết