Function xử lý upload to media wordpress

Function xử lý upload to media wordpress: function sau đây mình chia sẽ sẽ làm các tác vụ upload file tới media wordpress và tạo metadata và trả về

Function get ip address

Dưới đây là function lấy địa chỉ ip, Để đây anh em copy về xài nhé (ghi chú function này chỉ chạy trong môi trường wordpress) [crayon-654714ef4ab4b077109272/]

Thay thế file_get_contents

Thay thế file_get_contents: đôi lúc gặp những hosting function file_get_contents không hoạt động thì mệt nhỉ, ngay sau đây tôi xin chia sẽ function để làm việc này copy

Code tích hợp acf vào theme và plugin

Xin lưu ý tài liệu này chỉ dành cho anh em phát triển theme và plugin (các anh chị tìm hiểu wordpress dưới dạng sử dụng không nên thử)

Một số function thường dùng khi làm theme wordpress (some functions popular for work do theme worpdress)

Một số function thường dùng khi làm theme wordpress (some functions popular for work do theme worpdress) Cắt từ post content (custom excerpt from post content). [crayon-654714ef4b0cf001631449/] Đổi slug

Custom header và custom background- tạo tùy biến logo nền banner của header và tùy biến nền body

Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về custom header và custom background. Trong quá trình thiết kế theme wordpress phần header (logo và nền banner) và

Import mã css, js vào head của admin bằng wp_enqueue_style và wp_enqueue_script

Trong quá trình thiết kế theme có phần theme option chúng ta muốn đưa style và script vào phẩn head của admin thì phải làm sao đây. Wordpress đã

Tìm hiểu function add_action trong wordpress

Wordpress cho phép bạn thêm một chức năng nào đó khi một hành động nào đó được người dùng thực hiện. Ví dụ khi admin panel( các menu bên

Tìm hiểu function add_theme_page trong wordpress

Hôm nay  cùng fcwordpress.net đi tìm hiểu chức năng của Function add_theme_page bạn nhé. Tìm hiểu chức năng của function add_theme_page Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm

Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416