Custom header và custom background- tạo tùy biến logo nền banner của header và tùy biến nền body

Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về custom header và custom background.

Trong quá trình thiết kế theme wordpress phần header (logo và nền banner) và background của toàn trang( nền bằng image và màu)  hai thành phần này chúng ta đều có thể cho người sử dụng theme tự do chọn lựa và những nhà phát triển wordpress đã cung cấp cho chúng ta một function làm điều này đó là add_theme_support

custom background

Custom header:

[php]

add_theme_support( ‘custom-header’, array(// Header image default’default-image’ => get_template_directory_uri() . ‘/images/logo.png’,

// Header text display default

‘header-text’ => false,

// Header text color default

‘default-text-color’ => ”,

// Header image width (in pixels)

‘width’ => 220,

// Header image height (in pixels)

‘height’ => 90

) );

[/php]

Default-image: đường dẫn tới logo của chúng ta

Header-text: Site Title

Default-text-color: màu của site title

Width, height: chiều rộng, chiều cao để cắt logo (khi người dung upload ảnh to hơn kích thước logo quy định thì nó sẽ hiện ra công cụ crop để người dung cắt logo theo kích thước chúng ta quy định, như ở trên là 220,90)

Cách sử dụng thêm hàm này vào file function của chúng ta

Trên file header chúng ta sử dụng bằng code sau:

<?php header_image(); ?>

 

Custom background:

 
[php]
$defaults = array(‘default-color’ => ”,’default-image’ => ”,

‘wp-head-callback’ => ‘_custom_background_cb’,

‘admin-head-callback’ => ”,

‘admin-preview-callback’ => ”

);

add_theme_support( ‘custom-background’, $defaults );
[/php]
Default-color: màu nền mặc định

Default-image: image mặc định

Còn ba đối số ở dưới tôi chưa thử, nên cũng không ra, thường thì tôi sử dụng add_theme_support(‘custom-background’) là okie

Các dung thì cũng tương tự như custom header, bạn copy đoạn mã trên vào file function.

Để hiển thị backgroud của body thì trong thẻ <body> bạn phải gọi code sau:

[php][/php]

Chúc bạn áp dụng thành công

 

5/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416