Set thumbnail mặc định cho post widget trong elementor

Mặt định widget post của elementor không có phần setting thumbnail mặc định, vậy nên cần can thiệp. Sau đây là code Code xài trong class [crayon-617acfdb55443648715558/]

Tìm kiếm tức thời autocomplete hay đề xuất trong javascript

Tìm kiếm tức thời autocomplete hay đề xuất trong javascript, hôm nay tôi sẽ chia sẽ code để làm việc này thông qua ví dụ thực tế: Kết

Bắt sự kiện add to cart để update giỏ hàng minicart

Trong quá trình custom woocommerce anh chị muốn làm chức năng cập nhật minicart thì làm cách nào. Sau đây tôi xin chia sẽ cách làm 1.

Thêm trường first name và last name vào trang account page woocommerce

Trong quá trình custom trang account woocommerce nó chỉ có một trường email mà nhu cầu là cần trường họ tên nữa thì làm thế nào ngay sau đây

Cách sử dụng wc_get_products

Sau đây là một số code ví dụ cách sử dụng wc_get_products để lấy sản phẩm trong woocommerce: [crayon-617acfdb57849446806148/]

Css counter code mẫu

Css counter code mẫu là dùng để đánh số thứ tự, sau đây là code mẫu 1.Code html [crayon-617acfdb57ad5209681857/] 2. Code css [crayon-617acfdb57add837668763/] 3. Kết quả

Cài đặt ssl cho vBulletin 4.x

Cài đặt ssl thì ở đây mình không nói, vì nó dễ có điều khi cài đặt ssl ở hosting xong vbulletin sẽ lỗi load css. Ngay sau đây

Thêm breadcrumb cho flatsome

Trong quá trình custom flatsome nó sẽ không show breadcrumb cho anh chị, bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẽ cách làm: 1.Code php Mở file function lên

Thay đổi file php ini và http.conf trong kusanagi

Một số lệnh ssh tìm vị trí file php.ini và http.conf trong kusanagi điều này cần khi chúng ta cần tăng các thông số ví dụ memory_limit , upload_max_filesize

Thêm custom field vào general tab woocommerce

Ví dụ sau đây tôi muốn thêm một field là "Đơn Vị Tính" Chẳn hạn, trong woocommerce chỉ có đơn vị là kg,cm nên khi đơn vị ví dụ

Thêm hotline bên trái trong flatsome

Bài viết này anh chị làm theo sẽ được kết quả như bên dưới: 1. Mã html Vào Flatsome -> advanced -> Footer Scripts, thêm

Hiệu ứng css đẹp animation css

1. Hiệu ứng shine Là hiệu ứng có một tia sáng đi qua hình ảnh. Anh chị copy và sửa lại theo class hoặc id của anh chị nha

Một số function liên quan đến post wordpress

1. wp_delete_post: xóa post [crayon-617acfdb58dbe150406214/] 2. wp_insert_post: tạo post

Media query css một số code tham khảo

Media query css: là cách chúng ta sử dụng để xác định code css sẽ được thực hiện ở thiết bị nào Sau đây là code

1 2 3 19

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress