Thêm “Liên hệ” vào price woocommerce khi không nhập giá cũng như hết hàng

Thêm "Liên hệ" vào price woocommerce khi không nhập giá cũng như hết hàng, mở file functions.php thêm code sau vào Trường hợp không nhập giá [crayon-628484210f618626340746/] Trường hợp

Thay đổi strength password cho woocommerce

Trong các dự án woocommerce khi đăng ký mới password yêu cầu ít nhất 12 ký tự và bao gồm số ký tự đặc biệt, điều này gây khó

Thêm custom field cho dokan

Giới thiêu sơ về Dokan là nền tảng multi shop giống shopee, tiki, lazada. Trong quá trình dev chúng ta cần thêm custom field cho nó thì làm sao.

Fix acf not save iframe

Bạn biết đó acf giúp chúng ta tạo nhanh các option cũng như custom field mà không cần code, tuy nhiên nếu chúng ta tạo một field chứa iframe

Tạo bộ lọc sản phẩm woocommerce theo meta key

Tạo bộ lọc sản phẩm woocommerce theo meta key, kết quả của bài viết này là đi tạo một bộ lọc như hình bên dưới Tạo custom

Rewrite lại url cho page template wordpress

Rewrite lại url cho page template wordpress, ví dụ mình có url: https://abc.com/ket-qua-hoc-tap/?sinhvien_id=4&nam_hoc=2022 Như vậy đường dẫn cần rewrite lại cho đẹp vào seo nữa, ý tưởng sẽ

Thêm new order status và customize send email dokan

Vâng trong chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẽ các chúng ta thêm một new order status (ví dụ thêm một trạng thái cho đơn hàng là khi

Sort theo key bất kỳ trong một array nhiều cấp key php

Yều cầu Sort theo key bất kỳ trong một array nhiều cấp key php Mình có array sau: và muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần asc

Tối ưu hóa cron trong wordpress để website chạy nhanh hơn

Vì sao cron wordpress ảnh hưởng đến tốc độ website khi có khách truy cập thì nó sẽ chạy, điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của website.

Code bắt đầu viết một plugin

Code bắt đầu viết một plugin: đây là code để chúng ta bắt đầu triển khai một plugin Code bắt đầu viết một plugin [crayon-6284842110e87525252112/] Tạo cơ sở dữ

Code xử lý order woocommerce

Code xử lý order woocommerce: hôm nay mình tổng hợp các code liên quan tới xử lý order woocommerce để khi cần copy cho nó nhanh [crayon-6284842111046315637766/]  

Tổng hợp các lệnh ssh phổ dụng

Tổng hợp các lệnh ssh phổ dụng: hôm nay mình sẽ tổng hợp các lệnh ssh mà mình hay dùng hằng ngày như di chuyển domain giữa các hosting,

Function tạo rating star sử dụng dashicon từ wordpress

Function tạo rating star sử dụng dashicon từ wordpress: với function này anh chị không phải nhúng fontawesome hay bất cứ icon nào khác mà sử dụng ngay icon

Ẩn tất cả method shipping khi xuất hiện free method shipping trong woocommerce

Ẩn tất cả method shipping khi xuất hiện free method shipping trong woocommerce: trong page checkout khi có đơn hàng thỏa mãn điều kiện free shipping, nhưng woocommerce lại

1 2 3 23

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress