Function kiểm tra email bằng javascript ( Function check email by javascript)

Function kiểm tra email bằng javascript ( Function check email by javascript): xin chia sẽ với bạn function kiểm ta email [crayon-5f6f6c32ce70d643342834/] cách dùng: is_email(email) nếu địa chị email

Kiểm tra số điện thoại bằng javascript ( check phone number by javascript)

Kiểm tra số điện thoại bằng javascript ( check phone number by javascript): tôi xin chia sẽ một function javascript làm điều này: [crayon-5f6f6c32d3627305261445/] Cách dùng: is_phonenumber(phone_number) =>

Làm sticky sidebar đơn giản (simple sticky sidebar)

Để sticky một element nào đó thì có nhiều plugin jquery làm việc này, nhưng anh chị không thích phải include thư viện plugin jquery thì tham khảo cách

Một số câu lệnh jquery thường dùng

1.Show và hide một thành phần Cái này áp dụng khi anh chị cần show hoặc hide một element nào đó [crayon-5f6f6c32d401b219270054/] mã html [crayon-5f6f6c32d4024951412953/] 2.Show

Chống spam comment
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress