Kiểm tra số điện thoại bằng javascript ( check phone number by javascript)

Kiểm tra số điện thoại bằng javascript ( check phone number by javascript): tôi xin chia sẽ một function javascript làm điều này:

Cách dùng:

is_phonenumber(phone_number) => true: nếu số điện thoại , ngược lại là false không phải số diện thoại

 

5/5 (7 Đánh giá)


Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị
Chống spam comment
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress