Kiểm tra số điện thoại bằng javascript ( check phone number by javascript)

Kiểm tra số điện thoại bằng javascript ( check phone number by javascript): tôi xin chia sẽ một function javascript làm điều này:

Cách dùng:

is_phonenumber(phone_number) => true: nếu số điện thoại , ngược lại là false không phải số diện thoại

 

4.5/5 (15 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416