Cách làm sản phẩm đã xem woocommerce

Cách làm sản phẩm đã xem woocommerce: vâng hôm nay mình sẽ chia sẽ cách làm vấn đề đầu tiên cần khắc phục đó là đảm bảo $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] phải

Thêm “Liên hệ” vào price woocommerce khi không nhập giá cũng như hết hàng

Thêm "Liên hệ" vào price woocommerce khi không nhập giá cũng như hết hàng, mở file functions.php thêm code sau vào Trường hợp không nhập giá [crayon-6334bc1fe2b03265163688/] Trường hợp

Tạo bộ lọc sản phẩm woocommerce theo meta key

Tạo bộ lọc sản phẩm woocommerce theo meta key, kết quả của bài viết này là đi tạo một bộ lọc như hình bên dưới Tạo custom

Bắt sự kiện add to cart để update giỏ hàng minicart

Trong quá trình custom woocommerce anh chị muốn làm chức năng cập nhật minicart thì làm cách nào. Sau đây tôi xin chia sẽ cách làm 1.

Thêm trường first name và last name vào trang account page woocommerce

Trong quá trình custom trang account woocommerce nó chỉ có một trường email mà nhu cầu là cần trường họ tên nữa thì làm thế nào ngay sau đây

Cách sử dụng wc_get_products

Sau đây là một số code ví dụ cách sử dụng wc_get_products để lấy sản phẩm trong woocommerce: các dùng [crayon-6334bc1fe346b513855871/] Một số code mẫu [crayon-6334bc1fe3471029538228/]

Thêm custom field vào general tab woocommerce

Ví dụ sau đây tôi muốn thêm một field là "Đơn Vị Tính" Chẳn hạn, trong woocommerce chỉ có đơn vị là kg,cm nên khi đơn vị ví dụ

Fix user_login from example: nguyen tan tung to nguyentantung for woocommerce

Vâng mặc định khi woocommerce tạo tài khoản người dùng sẽ có khoản trắng điều này nếu gửi cho khách hàng đăng nhập nếu thiếu khoản trắng khi đăng

Add custom fields to product variations woocommerce

Code được dùng trong class copy chỉnh sửa theo nhu cầu của anh chị nha [crayon-6334bc1fe3ad2957633356/]

Một số code xử lý liên quan đến coupon woocommerce

Vâng hôm nay tôi sẽ chia sẽ cũng như là lưu trữ một số code xử lý liên quan đến coupon woocommerce ở đây để tiện anh em copy

Tạo custom session trong wordpress

Tạo custom session trong wordpress:Khi chúng ta phát triển theme, có thể có những lúc muốn thêm session riêng của mình để lưu trữ một dữ liệu nào đó,

Wp_query cho woocommerce (wp_query for woocommerce)

Trong quá trình custom woocommerce chúng ta buộc phải can thiệp sâu ví dụ làm các bộ lọc sản phẩm theo yêu cầu của khách, tôi ví dụ sắp

Thay đổi image size woocommerce

Thay đổi image size woocommerce: có thể nói bất cứ dự án nào sử dụng woocommerce để phát triển thì chúng ta đều phải custom image size theo yêu

Trang 1/2:1 2

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress