Tạo custom session trong wordpress

Tạo custom session trong wordpress:Khi chúng ta phát triển theme, có thể có những lúc muốn thêm session riêng của mình để lưu trữ một dữ liệu nào đó,

Wp_query cho woocommerce (wp_query for woocommerce)

Trong quá trình custom woocommerce chúng ta buộc phải can thiệp sâu ví dụ làm các bộ lọc sản phẩm theo yêu cầu của khách, tôi ví dụ sắp

Thay đổi image size woocommerce

Thay đổi image size woocommerce: có thể nói bất cứ dự án nào sử dụng woocommerce để phát triển thì chúng ta đều phải custom image size theo yêu

Thêm custom field vào general tab woocommerce

Thêm custom field vào general tab woocommerce: mình xin chia sẽ đoạn code anh chị áp dụng nha

Một số code phổ dụng khi lập trình theme

1.Function setup [crayon-60cc7ac4c369c693348480/] 1.1 Lấy logo ở ngoài front-end [crayon-60cc7ac4c36a6489879291/] 2. Include style [crayon-60cc7ac4c36ba093523834/] 3.Include js [crayon-60cc7ac4c36bf915799364/] 4.Đăng ký post type và taxonomy [crayon-60cc7ac4c36c2524738129/] 5.acf option page [crayon-60cc7ac4c36c6519845665/] 6.Function

Tạo dữ liệu có cấu trúc – Make rich snippets

Tạo dữ liệu có cấu trúc - Make rich snippets Tại sao tạo rich snippets thì đơn giản những ai làm nghề seo website sẽ rõ Mời

Viết widget featured cateogry product woocommerce slide sử dụng owlcarousel jquery

ANh chị xem video để biết cách làm nha còn code thì đính kèm dưới video: https://youtu.be/PFLNt1JpigE Import thư viện owlcarousel (file functions.php) nhé anh chị: [crayon-60cc7ac4c3c2a369230980/] Code widget

Hướng dẫn custom woocommerce phần 11

Mời anh chị xem video https://www.youtube.com/watch?v=GLvkqlnKT8I Nội dung video: hướng dẫn custom feature image product (ảnh đại diện sản phẩm ) và gallery product (ảnh sản phẩm:

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 10

Mời anh chị xem video:  https://www.youtube.com/watch?v=7A1Djw-N6jg Hướng dẫn custom woocommerce phần 10: trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thiết lập thuế và chi

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 9

Mời anh/chị xem video: https://www.youtube.com/watch?v=0Y5Gu8CNLqg Nội dung:Trong phần này chúng ta sẽ đi custom trang cart và check out của woocommerce Một số code có liên

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 8

Nội dung:Hướng dẫn custom woocommerce - phần 8: trong phần này chúng ta sẽ đi remove tab reviews woocommerce, đổi tên tab description, thêm tab hướng dẫn thanh thoán...

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 7

Nội dung: Trong phần này chúng ta sẽ đi di chuyên price, add to cart xuống dưới image, thay đổi text add to cart trong single Mời anh chị

Hướng dẫn custom woocommerce phần 6

Nội dung:  trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu, thêm một field mới vào quản trị woocoommerce, show field mới ra dưới short description Mời bạn xem video: 

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 5

Nội dung: Tạo widget best selling products Mời anh chị xem video:  https://youtu.be/1OY4M9ZVNNI Một số code liên quan tới phần 5:   Tạo widget

Trang 1/2:1 2

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress