Một số code phổ dụng khi lập trình theme

1.Function setup

1.1 Lấy logo ở ngoài front-end

2. Include style

3.Include js

4.Đăng ký post type và taxonomy

5.acf option page

6.Function cắt từ

7.Function custom menus

8.Đăng ký khu widgets

7.1 Gọi widget ngoài front-end

8.Tích hợp ACF

9.Đăng ký menu admin

‘manage_options’,
‘dulich-thiet-lap-site’,
‘dulich_thiet_lap_site’,
‘dashicons-admin-generic’,
3
);
}
add_action( ‘admin_menu’, ‘dulich_add_menu_page’ );
function dulich_thiet_lap_site(){
//nothing
}

10.Phân trang

5/5 (1 Đánh giá)

Cập nhật bài viết mới qua Email


Bình luận

Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress