Code bắt đầu viết một plugin

Code bắt đầu viết một plugin: đây là code để chúng ta bắt đầu triển khai một plugin

Code bắt đầu viết một plugin

Tạo cơ sở dữ liệu

Đoạn code dưới giúp chúng ta tạo cơ sở dữ liệu khi kích hoạt plugin

Đăng ký menu và assets

Add menu page và Import css, js to admin

Default setting

Là những setting mặc định khi người dùng cài. Sau đây là code minh họa (code dùng trong class), lưu ý register_activation_hook luôn luôn đặt ở file init (là file ở thư mục root của plugin ) của plugin

Thêm capability (khả năng) cho user

lưu ý trước khi thực hiện việc add capability role phải có trước, nếu không sẽ lỗi

Include thư viên vue js, quasar, sweetalert2, select2 chuyên cho table admin

include css

include js

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416