Mã hóa và gửi dữ liệu qua url

Trong ứng dụng web, việc gửi dữ liệu từ trình duyệt của người dùng đến máy chủ web là một phần quan trọng của quá trình hoạt động. Đôi

Các function liên quan đến xử lý array php

Trong các kiểu dữ liệu của php array là kiểu dữ liệu mà chúng ta thường xử lý nhiều nhất với nó. Trong bài viết này mình xin được

Sort theo key bất kỳ trong một array nhiều cấp key php

Yều cầu Sort theo key bất kỳ trong một array nhiều cấp key php Mình có array sau: và muốn sắp xếp theo thứ tự tăng dần asc

fix lỗi MySQL server has gone away SET FOREIGN_KEY_CHECKS = ON khi import mysql

fix lỗi MySQL server has gone away SET FOREIGN_KEY_CHECKS = ON khi import mysql, lỗi này gặp phải khi chúng ta import mysql bằng phpmyadmin. Cách fix như sau:

Namespace trong php được sử dụng như thế nào?

Namespace được sử dụng nhằm tạo ra định danh mới cho class nhằm tránh tình trạng trùng class. Vậy cách sử dụng như thế nào?. Mình sẽ chia sẽ

Session và cookie trong php hoạt động như thế nào

Session và Cookie dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Cả hai tuy có chung chức năng là lưu trữ dữ liệu nhưng bên trong nó lại khác

isset() và empty() trong php hoạt động như thế nào?

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 2 functions isset() và empty() trong php. 1. Hàm isset trong PHP Hàm isset() được dùng để

Cách dùng sprintf trong php

Cách dùng sprintf trong php. Ngay sau đây là ví dụ minh họa: [crayon-654714df97e90258410385/]

Ép kiểu trong php

Trong php kiểu dữ liệu được xác định tự động, đôi khi điều này không đúng theo ý của chúng ta vì vậy mới cần tới ép kiểu. Sau

Các functions xử lý chuổi trong php

Tổng hợp các functions xử lý chuổi trong php: 1. Explode - Chuyển string tới array Đây là function huyền thoại và hay dùng nhất, nó sẽ

So sánh ngày tháng trong php

Cơ bản là ngày mai sẽ lớn hơn hiện tại và trước khi so sánh chung ta cần convert nó đến Unix timestamp và so sánh bình thường, dưới

Tính toán ngày tháng trong php

  [crayon-654714df98646498537778/] Results (kết quả đây): Current date:2021-09-04 plus add a week:2021-09-11 plus add a month:2021-10-04 current time: 22:12:53 plus add current time into month: 2021-10-04 22:12:53 reformat datetime:

Câu lệnh switch case trong php

Cách sử dụng Câu lệnh switch case trong php

Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416