Cách dùng sprintf trong php

Cách dùng sprintf trong php. Ngay sau đây là ví dụ minh họa: [crayon-6153c8139df23268654888/]

Ép kiểu trong php

Trong php kiểu dữ liệu được xác định tự động, đôi khi điều này không đúng theo ý của chúng ta vì vậy mới cần tới ép kiểu. Sau

Các functions xử lý chuổi trong php

Tổng hợp các functions xử lý chuổi trong php: 1. Explode - Chuyển string tới array Đây là function huyền thoại và hay dùng nhất, nó sẽ

So sánh ngày tháng trong php

Cơ bản là ngày mai sẽ lớn hơn hiện tại và trước khi so sánh chung ta cần convert nó đến Unix timestamp và so sánh bình thường, dưới

Tính toán ngày tháng trong php

  [crayon-6153c8139f83c906822896/] Results (kết quả đây): Current date:2021-09-04 plus add a week:2021-09-11 plus add a month:2021-10-04 current time: 22:12:53 plus add current time into month: 2021-10-04 22:12:53 reformat datetime:

Câu lệnh switch case trong php

Cách sử dụng Câu lệnh switch case trong php

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress