Session và cookie trong php hoạt động như thế nào

Session và Cookie dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Cả hai tuy có chung chức năng là lưu trữ dữ liệu nhưng bên trong nó lại khác nhau. Session dùng để lưu trữ dữ liệu trên Server. Còn Cookie thì lưu trữ dữ liệu trên máy Client.

1. Session trong PHP

1.1 Đăng ký session

Trước khi bạn sử dụng session chúng ta cần đăng ký session bằng session_start() phía trên đầu mỗi file. (Lưu ý là trên đầu file nếu có ký tự trống nào trước nó sẽ gây lỗi)

 1.2 Lưu trữ session

Lưu trữ thì đơn giản ví dụ:

Nói chung là nó có thể chứa tạm thời các kiểu dữ liệu như string, array…

1.3 Truy vấn giá trị session

Cũng cực kỳ đơn giản:

1.4  Xóa session

2. Cookie trong PHP

Cookie sẽ không bị mất khi bạn đóng ứng dụng, nó có thời gian lưu trữ do chúng ta định nghĩa ví dụ tôi muốn lưu một mã affiliate 30 ngày chẳn hạng, trừ khi người dùng xóa dữ liệu trình duyệt của họ

2.1 Lưu trữ Cookie

Để lưu trữ Cookie ta dùng cú pháp sau và phải đặt trước thẻ html: setcookie($name, $value, $expire, $path, $domain).

Trong đó:

$name: là tên của Cookie
$value: giá trị của Cookie
$expire: thời gian sống của Cookie
$path : đường dẫn lưu trữ Cookie
$domain: tên của domain

2.2 Lấy giá trị cookie

Quá đơn giản ví dụ

3.3 Xóa cookie

Khi thời hạn nó hết thì nó tự xóa, còn muốn xóa ngay tức khắc thì

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416