Một số hook hay dùng trong woocommerce

Một số hook hay dùng trong woocommerce: nói chung là đi lòng vòng trên google rồi tìm code cũng tốn thời gian, thôi lập ra một post để lưu

Chức năng coupon ( phiếu giảm giá ) trong woocommerce hoạt động như thế nào?

Chức năng coupon ( phiếu giảm giá ) trong woocommerce hoạt động như thế nào. Chức năng coupon (phiếu mua hàng giảm giá) sẽ giúp sản phẩm của bạn

Gửi email từ template php

Gửi email từ template php: điều này rất hữu ích cho chúng ta chuẩn bị tất cả nội dung cần gửi ở một file template php rồi gửi không

Một số code thường dùng cho woocommerce ( some code usually use for woocommerce)

Nơi đây là những code thường dùng cho woocoommerc, tôi sẽ cập nhật liên tục tại đây 1. Nút add to cart chuyển trực tiếp tới trang cart:

Viết widget featured cateogry product woocommerce slide sử dụng owlcarousel jquery

ANh chị xem video để biết cách làm nha còn code thì đính kèm dưới video: https://youtu.be/PFLNt1JpigE Import thư viện owlcarousel (file functions.php) nhé anh chị: [crayon-60cc8d245266a030285270/] Code widget

Custom trang checkout woocommerce thành 2 cột

Kết quả sau khi custom đây anh chị: Remove và reorder và rename lại label của các field checkout [crayon-60cc8d2452975901335893/] Mở file

Sắp xếp sản phẩm trong woocommerce theo ý người quản trị

Mời anh chị theo dõi video: https://www.youtube.com/watch?v=vGCmnbXRprE Thêm cột thứ tự vào bảng quản lý sản phẩm của woocommerce Hook filter:manage_{tên post type}_posts_columns được dùng

Hướng dẫn custom woocommerce phần 11

Mời anh chị xem video https://www.youtube.com/watch?v=GLvkqlnKT8I Nội dung video: hướng dẫn custom feature image product (ảnh đại diện sản phẩm ) và gallery product (ảnh sản phẩm:

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 10

Mời anh chị xem video:  https://www.youtube.com/watch?v=7A1Djw-N6jg Hướng dẫn custom woocommerce phần 10: trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về thiết lập thuế và chi

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 9

Mời anh/chị xem video: https://www.youtube.com/watch?v=0Y5Gu8CNLqg Nội dung:Trong phần này chúng ta sẽ đi custom trang cart và check out của woocommerce Một số code có liên

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 8

Nội dung:Hướng dẫn custom woocommerce - phần 8: trong phần này chúng ta sẽ đi remove tab reviews woocommerce, đổi tên tab description, thêm tab hướng dẫn thanh thoán...

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 7

Nội dung: Trong phần này chúng ta sẽ đi di chuyên price, add to cart xuống dưới image, thay đổi text add to cart trong single Mời anh chị

Hướng dẫn custom woocommerce phần 6

Nội dung:  trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu, thêm một field mới vào quản trị woocoommerce, show field mới ra dưới short description Mời bạn xem video: 

Hướng dẫn custom woocommerce – phần 5

Nội dung: Tạo widget best selling products Mời anh chị xem video:  https://youtu.be/1OY4M9ZVNNI Một số code liên quan tới phần 5:   Tạo widget

Trang 1/2:1 2

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress