Fix user_login from example: nguyen tan tung to nguyentantung for woocommerce

Vâng mặc định khi woocommerce tạo tài khoản người dùng sẽ có khoản trắng điều này nếu gửi cho khách hàng đăng nhập nếu thiếu khoản trắng khi đăng

Add custom fields to product variations woocommerce

Code được dùng trong class copy chỉnh sửa theo nhu cầu của anh chị nha [crayon-6153ca536879d458431981/]

Tùy biến checkout page woocommerce

Lưu ý code được xài trong class, để đây copy về chỉnh sửa cho nha (anh em nào không phải dân code thực thụ thì không nên tìm hiểu

Tạo sku woocommerce tự động

Trong đoạn code dưới đây tôi sẽ lấy id của sản phẩm cộng với tiền tố để tự động tạo ra mã sku [crayon-6153ca5369002555357552/]    

Query cho tìm kiếm có cả sku cho woocommerce

Tìm kiếm vất vả quá thôi để lại đây ai cần thì copy xài [crayon-6153ca53692ad267150894/]

Code copy shipping address tới billing address woocommerce

Code copy shipping address tới billing address woocommerce, lưu ở đây anh chị nào cần thì copy xài nhé

Một số hook hay dùng trong woocommerce

Một số hook hay dùng trong woocommerce: nói chung là đi lòng vòng trên google rồi tìm code cũng tốn thời gian, thôi lập ra một post để lưu

Chức năng coupon ( phiếu giảm giá ) trong woocommerce hoạt động như thế nào?

Chức năng coupon ( phiếu giảm giá ) trong woocommerce hoạt động như thế nào. Chức năng coupon (phiếu mua hàng giảm giá) sẽ giúp sản phẩm của bạn

Gửi email từ template php

Gửi email từ template php: điều này rất hữu ích cho chúng ta chuẩn bị tất cả nội dung cần gửi ở một file template php rồi gửi không

Một số code thường dùng cho woocommerce ( some code usually use for woocommerce)

Nơi đây là những code thường dùng cho woocoommerc, tôi sẽ cập nhật liên tục tại đây 1. Nút add to cart chuyển trực tiếp tới trang cart:

Viết widget featured cateogry product woocommerce slide sử dụng owlcarousel jquery

ANh chị xem video để biết cách làm nha còn code thì đính kèm dưới video: https://youtu.be/PFLNt1JpigE Import thư viện owlcarousel (file functions.php) nhé anh chị: [crayon-6153ca536b0dc634635295/] Code widget

Custom trang checkout woocommerce thành 2 cột

Kết quả sau khi custom đây anh chị: Remove và reorder và rename lại label của các field checkout [crayon-6153ca536b629037251965/] Mở file

Sắp xếp sản phẩm trong woocommerce theo ý người quản trị

Mời anh chị theo dõi video: https://www.youtube.com/watch?v=vGCmnbXRprE Thêm cột thứ tự vào bảng quản lý sản phẩm của woocommerce Hook filter:manage_{tên post type}_posts_columns được dùng

Trang 1/2:1 2

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress