Thay đổi strength password cho woocommerce

Trong các dự án woocommerce khi đăng ký mới password yêu cầu ít nhất 12 ký tự và bao gồm số ký tự đặc biệt, điều này gây khó khăn cho người dùng, chúng ta cần giảm độ strength password ( có nghía là giảm ký tự xuống không yêu cầu ký tự đặc biệt …). Sau đây là code để làm việc này: (code dùng trong class)

Giảm độ mạnh của password

0  =  mật khẩu rất yếu

1 = Mật khẩu yếu

2 = Mật khẩu trung bình

3 = mật khẩu mạnh và là mặc định

Ở đây mình chọn 1 (mật khẩu yếu)

Thay đổi text gợi ý tại form đăng ký

Yêu cầu password tối thiểu 8 ký tự tại form đăng ký

Yều cầu password tối thiểu 8 ký tự tại update profile

Yều cầu password tối thiểu 8 ký tự tại quên password

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416