Code tích hợp acf vào theme và plugin

Xin lưu ý tài liệu này chỉ dành cho anh em phát triển theme và plugin (các anh chị tìm hiểu wordpress dưới dạng sử dụng không nên thử)

1.Code tích hợp acf vào theme: