Import mã css, js vào head của admin bằng wp_enqueue_style và wp_enqueue_script

Trong quá trình thiết kế theme có phần theme option chúng ta muốn đưa style và script vào phẩn head của admin thì phải làm sao đây. WordPress đã có sẵn hai function làm điều này đó là:

wp_enqueue_script wordpress

Code để copy vào dự án và chỉnh sửa theo nhu cầu :

1.Code đơn giản load theo page

 

2. Code tổng hợp

3. Include script và style theo page trong admin

Với mỗi page trong admin nếu chúng ta include vào tất cả page đôi lúc có một số mã js sẽ gây lỗi cho các page khác của các plugin khác do vậy chúng ta chỉ include theo page để tránh xung đội js

Sau đây là code mẫu (code được dùng trong class):

 

 

4.9/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416