Chuyên Gia WordPress Việt

KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN THEME WORDPRESS

Bạn sẽ làm được gì sau khóa học này?

Sau khóa học này bạn sẽ làm chủ được việc phát triển theme wordpress và có thể làm được bất kỳ giao diện đẹp mà bạn mong muốn, một cách nhanh nhất

Nội dung khóa học

Phần 1: Phát triển theme wordpress bằng code tay

Bài 1: khởi tạo theme và include thư viên css và js

Bài 2: Theme support và tạo category template

Bài 3: Hoàn thiện category template và phát triển single template

Bài 4: Phát triển 404 template và custom page template contact us

Bài 5: Đăng ký post type sản phẩm, đăng ký taxonomy sản phẩm, phát triển template sản phẩm

Bài 6: Phát triển single product template

Bài 7: Phát triển sản phẩm template, đăng ký coupon post type, đăng ký menus tùy biến

Bài 8: Phát triển chức năng cart giỏ hàng – Phần 1

Bài 9: Phát triển giỏ hàng, chức năng mã giảm giá – Phần 2

Bài 10: Hoàn thiện giỏ hàng, phát triển tiếp trang thanh toán – p1

Bài 11: Phát triển chức năng đặt hàng trên trang thanh toán p2

Bài 12: Chức năng đặt hàng (Khách hàng mới cũ chưa login)

Bài 13: chức năng thanh toán – gửi email tới saler

Bài 14: Chức năng đặt hàng (Gửi email tới khách hàng, tạo trang đăng nhập)

Bài 15: Phát triển phần quản lý đơn hàng cho người bán hàng (p1)

Bài 16: Viết chức năng modal hiển thị chi tiết đơn hàng

Bài 17: Phát triển tính năng cập nhật tình trạng đơn hàng

Bài 18: Phát triển menus -form search – search template – page template – sidebar – widget

Bài 19: Phát triển home page – phần 1 (Section: Slides, support, new product, deal product)

Bài 20: Home Page ( section testimonial, section hot deals, section latest news, footer partners)

Bài 21: home page ( section news, widgets footer) và định hướng học gì trong khóa học tiếp theo

Phần 2: Phát triển theme wordpress dựa trên nền tảng flatsome framework

Bài 1: Cài đặt localhost, wordpress, flatsome – Tạo Child Theme – Phát triển Header

Bài 2: Cài đặt plugin liên quan – Phát triển section slide, banner, sản phẩm gợi ý

Bài 3: Phát triển Phần trăm giảm giá, Element title with categories

Bài 4: Hoàn thiện các section sản phẩm, phát triển section tin tức và section footer

Bài 5: Phát triển trang sản phẩm chi tiết (product detail)

Bài 6: Phát triển trang tin tức chi tiết ( post detail )

Bài kết thúc: Phát triển category, product category, shop template và hoàn thiện site

Mobile: 0912.889.416 – Email: [email protected] – Skype: ketnoikhonggian – Facebook: https://www.facebook.com/tungchili

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị
0912889416