Các functions làm việc với dokan

Đây là bài viết sưu tầm Các functions làm việc với dokan: Lấy tất cả vendor  bởi store category slug [crayon-654714e24e4db149852819/]  Lấy shop name, shop url, shop

Thêm custom field cho dokan

Giới thiêu sơ về Dokan là nền tảng multi shop giống shopee, tiki, lazada. Trong quá trình dev chúng ta cần thêm custom field cho nó thì làm sao.

Thêm new order status và customize send email dokan

Vâng trong chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẽ các chúng ta thêm một new order status (ví dụ thêm một trạng thái cho đơn hàng là khi

Thêm nút in hóa đơn (print order invoice) trong phần quản lý đơn hàng trong dokan

Thêm nút in hóa đơn (print order invoice) trong phần quản lý đơn hàng trong dokan. Sau khi thực hiện các bước dưới chúng ta sẽ có như hình

Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416