Một số hằng define hay dùng trong wordpress

Một số hằng define hay dùng trong wordpress: đây là bài viết tổng hợp các define hay dùng trong file wp-config.php mục đích để copy cho nhanh chóng thôi

Code mẫu add_menu_page và add_submenu_page

Trong wordpress muốn thêm một item menus nào tại bện trái thì chúng ta sẽ sử dụng hook admin_menu để làm. Sau đây là code (lưu ý code dùng

Các functions hỗ trợ cho table meta wordpress

Các functions hỗ trợ cho table meta wordpress: anh em nào đã lập trình theme nhiều sẽ gặp các functions như update_post_meta, get_post_meta, delete_post_meta...đó là các function có sẳn

Thêm mã google analytics vào wordpress

Thêm mã google analytics vào wordpress: nó chung đối với các theme có hỗ trợ việc thêm mã vào header thì không nói rồi, còn đối với theme không

Một số function liên quan đến post wordpress

1. wp_delete_post: xóa post [crayon-633d460398592059836239/] 2. wp_insert_post: tạo post

Xử lý dữ liệu json_encode wordpress

Xử lý dữ liệu json_encode, vâng việc này là cần thiết nếu không xử lý mà chỉ dùng đơn thuần hàm php như json_encode thì gặp nhữ chuỗi như

Cách dùng wp_schedule_single_event

wp_schedule_single_event: là cách chúng ta đặt lịch đến ngày giờ nào đó sẽ tự động chạy một function nào đó do chúng ta viết ví dụ đặt lịch xem

Các phương thức liên quan đến database wordpres

Nguyên tắc  sử dụng đầu tiên phải gọi biết global $wpdb, sau đây là những phương thức hay dùng 1. Insert table [crayon-633d4603989c2637454278/] 2. Update table [crayon-633d4603989c7712492409/]

Các functions liên quan đến user wordpress

Tập hợp những functions hay dùng cho user 1. Lấy thông tin user từ id [crayon-633d460398bab998229860/] 2. Lấy id của user đang login [crayon-633d460398bb0398155604/] 3. Kiểm tra

Include css và js theo shortcode

Include css và js theo shortcode. Đây là việc nên làm thay vì theo cách include thông thường qua hook wp_enqueue_scripts thì nó sẽ được include cho tất cả

Như thế nào để download một file từ url

Như thế nào để download một file từ url, function đây các bạn (lưu ý function xài trong wordpress): function sẽ return về path đến file nếu thành công

Kiểm tra plugin đã kích hoạt hay chưa (check plugin active wordpress)

Kiểm tra plugin đã kích hoạt hay chưa (check plugin active wordpress): 1. Kiểm tra trong theme [crayon-633d460399041060168587/] 2. Kiểm tra trong plugin Trong plugin thì không

Khắc phục lỗi Cookies are blocked due to unexpected output

Khắc phục lỗi Cookies are blocked due to unexpected output. Mở file wp-config.php và thêm các code sau vào: [crayon-633d4603992af725730934/]

Cài đặt multisite cho wordpress

Cài đặt multisite cho wordpress: chế độ multisite cho phép chúng ta chạy nhiều site (các bạn cứ hiểu nôm na là chỉ dùng một bộ code wordpress nhưng

Trang 1/3:1 2 3

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress