Các bước custom comment wordpress (tùy biến giao diện bình luận wordpress)

Tùy biến giao diện bình luận wordpress. Hôm nay mình sẽ chia sẽ cách làm

1. Gọi comments_template vào vị trí file single.php

comments_template là function nó sẽ include file comments.php, do vậy anh chị muốn show phần comment ở đâu thì chỉ cần dùng code sau vào vị trí cần hiển thị

2. Trong folder theme tạo file comments.php

File comments.php la nơi xử lý lấy ra các list comment, phân trang comment và form comment

2.1 List comment

Chúng ta sẽ sử dụng function wp_list_comments để hiển thị list comment. Ví dụ

2.2 Phân trang comments

Chúng ta sẽ sử dụng function paginate_comments_links để làm việc này. Ví dụ

2.3 Form comment

Chúng ta sẽ sử dụng function để hiển thị form comment. Ví dụ

Để tùy biến thứ tự cũng như thêm bớt các trường của form comment wordpress chúng ta sử dụng hook filter là để làm comment_form_fields. Ví dụ

2.4 CDT_Walker_Comment

Chúng ta sẽ tùy biến từng item comment qua lớp này. Ví dụ

Các làm là như thế, mình có đình kèm file zip để anh chị tham khảo, tải về anh chị tìm 3 file: single.php, comments.php và class-walker-comment.php trong thư mục classes

Tải file

4.6/5 (19 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
6 Bình Luận
4.7
5
2 đánh giá
4
1 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416