isset() và empty() trong php hoạt động như thế nào?

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 2 functions isset() và empty() trong php.

1. Hàm isset trong PHP

Hàm isset() được dùng để kiểm tra một biến đã được khởi tạo trong bộ nhớ của máy tính hay chưa, nếu nó đã khởi tạo thì sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

Ví dụ:

Như bạn biết nếu trong code có sử dụng một biến không tồn tại thì trình biên dịch sẽ ngưng xử lý và thông báo lỗi ngay,  vì vậy chúng ta cần kiểm tra biến có khởi tạo chưa

2. Hàm empty trong PHP

Hàm empty trong php dùng để kiểm tra một biến nào đó có giá trị rỗng hoặc chưa được khởi tạo hay không.

Bạn chỉ cần hiểu là nó bao hầm isset() và thêm kiểm tra rỗng là đủ

Các trường hợp một biến được xem là rỗng:

$var = 0 hoặc $var = ‘0’
$var = NULL
$var = ”;
$var = FALSE
$var không tồn tại

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416