Các functions xử lý chuổi trong php

Tổng hợp các functions xử lý chuổi trong php:

1. Explode – Chuyển string tới array

Đây là function huyền thoại và hay dùng nhất, nó sẽ tách một chuổi tới array

2. implode – Chuyển array tới string

Cũng là function huyền thoại nó trái ngược với explode nó sẽ đi qua array và kết hợp các phần tử trong array thành string

3. str_replace – thay thế trong string

Function này thay thế một string con trong một string mẹ

4. trim – Cắt space trước và sau string

Function này xóa khoản space trước và sau chuổi

5. strpos – tìm kiếm trong string

Function này sẽ có chức năng tìm kiếm một sub string trong một string. Sau đây là ví dụ

6. strlen – đếm số ký tự trong chuổi

7. strtolower – Chuyển tất cả ký tự trong chuổi sang ký tự thường

 

5/5 (2 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416