Disable update wordpress core, plugin and theme

Điều này là cần thiết, việc này đôi lúc sẽ gây ra lỗi website đột xuât do lỗi mạng đang update lở dở chẳng hạn, đường truyền đến hosting có vấn đề chẳng hạn sẽ dẫn đến việc update không hoàn thành gây ra lỗi site. Sau đây tui xin chia sẽ code để disable

1.Disable update wordpress

Mở file wp-config.php lên thêm vào các dòng code sau:

 

2.Disable update plugin và theme

Mở file functions.php thêm code sau vào

Đánh giá bài viết

Cập nhật bài viết mới qua Email