Tạo child theme wordpress

Tạo child theme wordpress: là công việc mà chúng ta cần làm khi đi tùy biến thêm chức năng cho theme hiện tại, việc tạo child theme sẽ tránh được việc khi khách hàng update theme mà họ mua thì code tùy biến của chúng ta sẽ không bị mất và một điều tuyệt vời nữa là chúng ta sẽ kế thừa tất cả các chức năng của parent theme. Việc tùy biến child theme là một chủ đề bao la rộng lớn trong khuôn khổ của bài viết này tôi chỉ muốn đưa ra code tạo child theme ( anh chị cứ xem là một theme chưa có tùy biến gì cả)

1. Các file cần thiết phải tạo

Một child theme chưa có tùy biến chức năng gì cả thì tối thiểu sẽ có 2 file: đó là style.css và functions.php

Anh chĩ sẽ tạo một folder trong thư mục wp-content/themes, tên folder thì anh chị đặt gì cũng được. Trong trường hợp ví dụ của mình là “prowordpresshost” và nó sẽ như thế này wp-content/themes/prowordpresshost

2. Code của 2 file style.css và functions.php

2.1 file style.css