Fix acf not save iframe

Bạn biết đó acf giúp chúng ta tạo nhanh các option cũng như custom field mà không cần code, tuy nhiên nếu chúng ta tạo một field chứa iframe code ví dụ map google, youtube iframe…nhưng không lưu được và đây là giải pháp

tìm file

Tìm dòng

và comment dòng code $_POST[‘acf’] = wp_kses_post_deep( $_POST[‘acf’] );

Điều này cũng gây nguy hiểm cho database của bạn nhưng đó là giải pháp!!! vì chúng ta đã bỏ qua bộ lọc mã html

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416