Hướng dẫn lấy botToken và chatId của bot telegram

Kết quả gửi đơn hàng mới về Telegram bằng plugin Chili WC To Telegram

Plugin Chili WC To Telegram

Bạn cần có plugin này để gửi đơn hàng mới về telegram Chili Wc To Telegram

Tạo bot

Tìm BotFather -> click vào /newbot -> nó hỏi tên bot thì nhập vào và enter -> rồi nhập user bot phải kết thúc bằng bot ví dụ chilithemebot

Lấy botToken

Tìm dòng “Use this token to access the HTTP API”, dưới nó là bot Token, như hình bên dưới

Lấy chat Id của bot

Để lấy chat Id của bot bạn cần  tạo một group mới rồi add bot vừa tạo mới vào sau đó bạn cần add thêm user hiện tại vào group này sau đó bạn gó hi xin chào @userchatbot của mình là “hi xin chao @chilithembot” và chờ  vài phút

dùng url sau để lấy chatId

https://api.telegram.org/bot<botToken>/getUpdates

mình ví dụ:

nó sẽ trọ về nhiều thông tin, bạn nhất ctrl + F  sau đó nhập vào dấu – để tìm kiếm chat Id, giống như hình bên dưới

 


Cập nhật botToken và chatId vào Chili WC To Telegram

Lưu ý nếu bạn không xài dokan thì bỏ 2 dòng sau trong  phần header email

{dokan_store_name}
{dokan_store_address}

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416