Tối ưu hóa cron trong wordpress để website chạy nhanh hơn

Vì sao cron wordpress ảnh hưởng đến tốc độ website

khi có khách truy cập thì nó sẽ chạy, điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của website. Vậy site bạn không sử dụng cron thì nên tắt đi hoặc chuyển qua sử dụng crontab trên hosting

Như hình dưới blog hiện tại của mình có tới 47 schedule sẽ chạy, giả sử trong số này có những schedule task chạy siêu nặng và chưa kể nếu ngay lúc khách truy cập có nhiều schedule cùng chạy…giời bạn hiểu vì sao nó ảnh hường rồi chứ

Tắt cron wordpress

Mở file wp-config.php và thêm dòng code sau vào

Kiểm tra crontab trên hosting có đang chạy không c1

Kết quả trả về:

Là đang chạy

Kiểm tra crontab trên hosting có đang chạy không c2

Chúng ta sẽ add một message vào một file tại thư mục home

Nếu sau 1 phút bạn mởi thư mục home lên thấ file log.txt và nội dung là fcwordpress là có nghĩa crontab trên hosting đang chạy

Chạy cron bằng crontab của hosting

Nếu site bạn không sử dụng schedule nào thì bước này bỏ qua

Hiểu về lệnh crontab

Cú pháp trên bạn có thể thấy là: phút space giờ space  ngày space tháng space ngày của tuần space user space lệnh thực thi

Tuy nhiên bạn có thể bỏ qua user cú pháp sẽ là: phút space  giờ space  ngày space tháng space  ngày của tuần space  lệnh thực thi

Một số ví dụ

2o phút chạy một lần thay thế cho cron wordpress khi disable

Chạy vào phút thứ 10 hàng giờ

Chạy vào lúc 1h 10 hàng ngày

Thao tác với crontab

Xem danh sách crontab hiện tại

Thêm mới crontab

Nhấn phím o (thêm dòng mới)->gõ lên crontab vào -> nhấn phím esc -> gó :wq (write quit) -> enter

Edit crontab

Nhấn phím i -> bắt đầu chỉnh -> nhấn phím esc -> gó :wq (write quit) -> enter

Có cần khởi động lại crontab khi thêm mới hoặc chỉnh sửa

Tôi có phải khởi động lại cron sau khi thay đổi tập tin crontab không?

Không.

… cron sau đó sẽ kiểm tra thời gian sửa đổi trên tất cả các crontabs và tải lại những thứ đã thay đổi. Do đó, không cần khởi động lại cron mỗi khi sửa đổi tập tin crontab

Nhưng nếu bạn chỉ muốn chắc chắn rằng nó được thực hiện bằng mọi cách,

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416