Sắp xếp sản phẩm trong woocommerce theo ý người quản trị

Mời anh chị theo dõi video:

  • Thêm cột thứ tự vào bảng quản lý sản phẩm của woocommerce

Hook filter:manage_{tên post type}_posts_columns được dùng việc này

Code chi tiết:

  • Lấy giá trị của custom field của ordering cho từng dòng

Sử dụng hook action có tên:manage_{tên post type}_posts_custom_column

Code chi tiết như sau:

  • Thêm custom field vào tab general woocommerce

them custom field vao woocommerce

Code chi tiết như sau:

  • Ajax xử lý lưu ordering

Đăng ký file js với admin backend

File xử lý js

Hook action và function xử lý ajax

  • Sắp xếp lại theo custom field trong backend

  • Như vậy là chúng ta đã xử lý xong phần backend còn ngoài front end thì anh chị sử dụng wp_query như sau cho mỗi truy vấn

4.9/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416