Sắp xếp sản phẩm trong woocommerce theo ý người quản trị

Mời anh chị theo dõi video:

  • Thêm cột thứ tự vào bảng quản lý sản phẩm của woocommerce

Hook filter:manage_{tên post type}_posts_columns được dùng việc này

Code chi tiết:

  • Lấy giá trị của custom field của ordering cho từng dòng

Sử dụng hook action có tên:manage_{tên post type}_posts_custom_column

Code chi tiết như sau:

  • Thêm custom field vào tab general woocommerce

them custom field vao woocommerce

Code chi tiết như sau:

  • Ajax xử lý lưu ordering

Đăng ký file js với admin backend

File xử lý js

Hook action và function xử lý ajax

  • Sắp xếp lại theo custom field trong backend

  • Như vậy là chúng ta đã xử lý xong phần backend còn ngoài front end thì anh chị sử dụng wp_query như sau cho mỗi truy vấn

4.9/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416