Thực hiện một function tại một thời điểm nào đó trong javascript (setInterval và setTimeout)

setInterval và setTimeout: Vâng đây là 2 function trong javascript được dùng khi chúng ta muốn một chạy một function khác vào một thời gian nào đó, ngay sau đây tôi xin chia sẽ cách dùng:

1. Cách dùng setInterval

-setInterval: thực hiện một function nào đó vào thời điểm do chúng ta quy định và nó sẽ lặp lại cho đến khi đóng page

-Tham số: setInterval(function,time)

-Function là một function chúng ta cần thực hiện

-time thời gian thực hiện tính bằng mili second và nó sẽ lặp lại trong khoản đó

-Ví dụ:

Ở trên tôi muốn 15 giây sẽ thuật hiện thuật toán trending algorithm và điều này sẽ được lặp lại sau 15s cho đến khi đóng trang (youtube cũng ứng dụng cái này để đếm thời gian xem một video nè, he he)

2. Cách dùng setTimeout

-setTimeout: nó cũng giống setInterval nhưng chỉ thuật hiện 1 lần thôi

-Tham số: setTimeout(function,time);

-function: function mà chúng ta muốn thực hiện

-time: thiết lập thời gian thực hiện sau bao nhiêu milisecond

-Ví dụ:

Ví dụ trên tôi muốn sau 3 giây sẽ thực hiện một loạt lệnh jquery

 

4.8/5 (10 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416