Cách làm sản phẩm đã xem woocommerce

Cách làm sản phẩm đã xem woocommerce: vâng hôm nay mình sẽ chia sẽ cách làm vấn đề đầu tiên cần khắc phục đó là đảm bảo $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] phải

Thêm một item vào nav my account woocommerce

Thêm một item vào nav my account woocommerce: trong các dự án thực tếchúng ta cần thêm một chức năng cho customer ví dụ tài khoản ví xu chẳn

Tùy biến địa chỉ trong my account woocommerce

Tùy biến địa chỉ trong my account woocommerce (customize the address in my woocommerce account). Trong custom địa chỉ người mua của woocommerce sẽ bao gồm tùy biến tại

Hướng dẫn lấy botToken và chatId của bot telegram

Kết quả gửi đơn hàng mới về Telegram bằng plugin Chili WC To Telegram Plugin Chili WC To Telegram Bạn cần có plugin này để gửi đơn hàng

Các lệnh github thường dùng

Đây là bài viết tổng hợp các lệnh thường dùng trong github.com Submit code đến Repository đã có trên github [crayon-62b7f4752eac1539587321/] Tạo branch local mới branch là

Tạo thanh bar bottom mobile trong theme wordpress

Tại sao cần thanh bar bottom mobile theme wordpress Ngày nay các app mobile thường có thanh bar ở dưới cùng và người dùng đã có thói quen chuyển

Các lệnh phổ biến trong hệ điều hành linux

Các lệnh phổ biến trong hệ điều hành linux: bài viết này sẽ tổng hợp các lênh hay dùng trong linux Xem bạn đang là user nào? [crayon-62b7f4752ed93969140526/] Liệt

Một số hằng define hay dùng trong wordpress

Một số hằng define hay dùng trong wordpress: đây là bài viết tổng hợp các define hay dùng trong file wp-config.php mục đích để copy cho nhanh chóng thôi

Thêm “Liên hệ” vào price woocommerce khi không nhập giá cũng như hết hàng

Thêm "Liên hệ" vào price woocommerce khi không nhập giá cũng như hết hàng, mở file functions.php thêm code sau vào Trường hợp không nhập giá [crayon-62b7f4752f0a2970327647/] Trường hợp

Thay đổi strength password cho woocommerce

Trong các dự án woocommerce khi đăng ký mới password yêu cầu ít nhất 12 ký tự và bao gồm số ký tự đặc biệt, điều này gây khó

Thêm custom field cho dokan

Giới thiêu sơ về Dokan là nền tảng multi shop giống shopee, tiki, lazada. Trong quá trình dev chúng ta cần thêm custom field cho nó thì làm sao.

Fix acf not save iframe

Bạn biết đó acf giúp chúng ta tạo nhanh các option cũng như custom field mà không cần code, tuy nhiên nếu chúng ta tạo một field chứa iframe

Tạo bộ lọc sản phẩm woocommerce theo meta key

Tạo bộ lọc sản phẩm woocommerce theo meta key, kết quả của bài viết này là đi tạo một bộ lọc như hình bên dưới Tạo custom

Rewrite lại url cho page template wordpress

Rewrite lại url cho page template wordpress, ví dụ mình có url: https://abc.com/ket-qua-hoc-tap/?sinhvien_id=4&nam_hoc=2022 Như vậy đường dẫn cần rewrite lại cho đẹp vào seo nữa, ý tưởng sẽ

1 2 3 4 5 23

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress