Thiết kế theme wordpress-Phần 3

Mở file header.php lên (file header.php ở đâu bạn chỉ cần đổi tên cấu trúc trong file nén bạn vừa download về giải nén và đổi tên .html thành .php), và bạn copy đoạn code từ

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

… đến

<!–end topmenu–>

Giống như hình dưới đây

header

Bạn chỉ mới copy mã html qua thôi và chưa có tác dụng gì cả, header.php là file cung cấp các thông tin về style, nhúng các mã javascipt vào..sau đây bạn copy đoạn mã sau vào trên phần <!DOCTYPE…

[php]

>

= 2 || $page >= 2 )
echo ‘ | ‘ . sprintf( __( ‘Page %s’, ‘tipblog.com’ ), max( $paged, $page ) );
?>
title

-<link rel=”stylesheet” href=”<?php bloginfo( ‘stylesheet_url’ ); ?>” media=”screen” />: đây là dòng lện import file style.css của mình vào blog

-<?php wp_head();?>: đây là dòng lệnh sẽ tự động import các mà lện của plugin vào blog (phần mở rộng của wordpress)

-Kế tiếp ở tag <body> bạn copy lệnh sau vào <?php body_class(); ?>, trông giống như thế này <body <?php body_class(); ?> >, lệnh trên sẽ tự động import các style body vào tag body

-Tiếp nhé bạn: bạn thay thế <a href=’#’><img  src=’images/logo.png’ alt=”Logo”/></a> bằng đoan code sau:

-<a href=”<?php echo get_option(‘home’); ?>” title=”<?php echo get_option(‘home’); ?>”><img src=”<?php header_image(); ?>” alt=”<?php echo get_option(‘home’); ?>” /></a>

-Để hàm header_image() (thay đổi và hiển thị logo) sử dụng được bạn ở file functions.php và copy đoạn code sau vào

[php]
add_theme_support( ‘custom-header’, array(
‘default-image’ => get_template_directory_uri() . ‘/images/logo.png’,
‘header-text’ => false,
‘default-text-color’ => ”,
‘width’ => 334,
‘height’ => 49
));
[/php]

-Đoạn mã trên có tác dụng sau này theme của chúng ta hoàn thành nó sẽ tạo ra một tác vụ header, cho phép người sử dụng theme thay đổi logo theo kích thước chúng ta vừa định nghía ( cao 49px, rộng 334px)

(còn tiếp…)

4.9/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416