Cách làm phần update plugin từ yourselt hosting

Cách làm phần update plugin từ yourselt hosting: bạn muốn làm phần update plugin cho plugin trả phí của mình từ yourselt hosting thì làm như thế nào, hôm nay mình sẽ chia sẽ cách làm:

1. Dữ liệu điều khiển update

Đây là phần mà chúng ta cung cấp để plugin nó hiểu có update hay không và cái quan trong nhất là version và url tới file zip (file chứa plugin mới) và dữ liệu này là json nha mấy bạn. Sau đây là đoạn code:

 2. Hook filter để kiểm tra có new version plugin

WordPress nó sẽ check các plugin có new version mới không thông qua hook pre_set_site_transient_update_plugins. Dưới đây là function để filter

3. Tùy biến phần information new plugin

Đây là các thông tin liên quan đến plugin như các tính năng được bổ sung, hướng dẫn cài đặt rồi … và nó cũng được điều khiển từ dữ liệu json update được đề cập ở “1. Dữ liệu điều khiển update” mà tôi đã nêu ở phần 1 và hook filter làm việc này sẽ là “plugins_api”. Dưới đây sẽ là code function gắn vào nó:

4. Tùy biến thông báo update

Đây là phần ngoài thông báo như “There is a new version of Eupro Seo available. View version 7.5.2 details or update now.” thì chúng ta có thể thêm các thông tin riêng của chúng ta vào ví dụ:

“There is a new version of Eupro Seo available. View version 7.5.2 details or update now.”

Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Mr Tùng. Phone: 0912.889.416

và hook action làm việc này: ‘in_plugin_update_message-‘.{plugin_slug}

Dưới đây là code function gắn vào nó:

Kết luận: và code của toàn bộ việc update plugin gắp lại

Vâng đấy là các bước chúng ta cần làm cho việc update plugin. sau đây tôi xin gửi bạn code mẫu để bạn tiện chỉnh sửa:

5/5 (3 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416