Thiết lập reset css, body, a cho file style và layout phần header của trang index

Hôm nay chúng ta bắt đầu layout tổng thể cho trang chủ nhé bạn, sau nhiều lần nghiên cứu làm sao để bạn hiểu và nắm nhanh, tôi nghĩ rằng lấy sản phẩm có sẳn để làm ví dụ chắc bạn sẽ dễ nắm bắt hơn, đồng thời để bạn thấy được thành quả bạn sẽ đạt được nếu chăm chỉ đọc các bài viết chia sẽ của tôi

hướng dẫn thiết kế theme wordpress

Bạn theo đường link sau để vào trang chủ mà tôi đã làm sẵn để xem sơ qua: http://testcodehtml.fcwordpress.net/simplepro/
Bạn a, mấu chốt của trang chủ của chúng ta là phần css, phần này trước hết bạn đi vào reset là các thuộc tính của các đối tượng css, có nghĩa là đưa các giá trị về 0 và thiết lập các giá trị font, margin, backgroud cho body, a

@import “css/reset.css”;// cái này là code có sẵn, nó sẽ đưa tất cả các đối tượng của css về 0, bạn không cần quan tâm nhiều chỉ gọi vào và sử dụng thôi
[php]body{
background:#E8EBED url(‘images/btk-bg.png’) repeat;// chúng ta sẽ thiết lập màu nền toàn trang bằng mã màu và ảnh nền, ảnh này sẽ được lặp lại
color:#444;// màu cho text(chữ của trang website) cũng theo mã màu
font-family:Segoe UI,Arial,Tahoma;//thiết lập font chữ cho toàn trang
font-size:14px;// cỡ chữ cho toàn trang
font-size-adjust:none;// điều chỉnh cỡ chũ chúng ta thiết lập 0
font-stretch:normal;//sự co giản của font
font-style:normal;// style của font
font-variant:normal;
font-weight:normal;// độ rộng của font
line-height:normal; //chiều cao của dòng chữ
margin:0;// lê
text-align:center// canh giữa các đối tượng
}
a:link,a:visited{color:#0060A6;text-decoration:none}//thiết lập thuộc tính của liên kết, ở đây chung ta thiết lập a:link là cho tất cả, a:visted: cho những link nào đã click
a:hover{color:#CF274B}// khi chuột rê ở trên thì thuộc tính này sẽ thực hiện
a img{border-width:0}
[/php]

Trên đây chung ta vừa đi vào phần cơ bản của bất ký mọt file css nào, như trong bài kế hoạc