Làm breadcrumb trong wordpress (breadcrumb code in wordpress)

Breadcumb (thanh điều hướng) là một chức năng hầu như website nào cũng phải có. Hôm nay tôi sẽ chia sẽ với anh chị đoạn code tạo breadcrumb trên mọi page, anh chị chỉ cần đêm nó về rồi build html của thanh breadcrumb mà thôi

php code