Các vấn đề liên quan tới boostrap 4

Mở bài này ra để lưu trữ những vấn đề liên quan trong boostrap 4:

1. Việt hóa thông báo requied

2. Form đơn giản boostrap

3. Mở một modal

3.1 Code html modal

3.2 Để mở một modal

Chúng ta có thể mở bằng cách thêm thuộc tính data-toggle và data-target vào tag a, button

3.3 Mở modal bằng js

4. Include một modal vào một admin page wordpress

Để include vào chúng ta sử dụng hook action ‘admin_footer’. Sau đây là code ví dụ:

5. Truyền dữ liệu đến modal

Ví dụ một modal để xác nhận việc xóa dữ liệu thì chúng ta cần truyền đi id của record để xóa đúng không nào, sau đây là code

6. Ẩn modal bằng js

 

5/5 (3 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416