Import file excel tới data dùng thư viện php excel và vue js

Trong tut này mình sẽ chia sẽ như thế nào để import một file excel vào database dùng php excel cho thư viện php và vue js cho phần javascript

Thư viện php excel

Thư viện này anh chị có thể tải từ https://github.com/nguyentantung/library-php-excel

Code mẫu dùng cho việc import file excel

Function này anh chị truyền vào path đến file anh chị thu được khi submit, anh chị chỉ cần lưu ý chỗ $data_item[0] là colunm 1 tương tự như vận dữ liệu ở colunm 2 sẽ là $data_item[1]

Code php xử lý ajax

function stocksCodeInsert

đây là function insert data sau khi lấy từ file excel

 

Code xử lý vue js

Trong ví dụ này mình sẽ tạo một modal như hình bên dưới

Code modal này mình sử dụng thu viện [email protected], sau đây là code

Trong

 

Khi muốn mở modal anh chị chỉ cần viết một function đơn giản

Giờ chúng ta sẽ đi viết code cho nút submit, ah ngoài thu viện [email protected] mình còn dùng axios cho phần bất đồng bộ

function jsonToFormData, nói chung các function nào dùng chung thì mình sẽ bỏ vào chỗ này

 

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416