Cách dùng select2 và khắc phục sự kiện change không hoạt động trong vue js

Bài viết này mình sẽ cùng bạn đi giải quyết 2 vấn đề đó là cách dùng select2 như thế nào trong vue js và cách khắc phục sự kiên @change không hoạt động khi dùng select2

Cách dùng

Include thư viện

Data:

Mỗi select2 sẽ cần 2 data: dự liệu được chọn và dữ liệu các option (được tổ chức gồm array các object)

Code html

Chúng ta sẽ sử dụng v-for để tạo các option từ dữ liệu

Gọi thư viện select2

Tại function updated của vue js chúng ta gọi như bên dưới

Khắc phục không nhận sự kiện @change của select2 trong vue js

thêm một v-select2 để kích hoạt sự kiện change của select2

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416