Cách dùng select2 và khắc phục sự kiện change không hoạt động trong vue js

Bài viết này mình sẽ cùng bạn đi giải quyết 2 vấn đề đó là cách dùng select2 như thế nào trong vue js và cách khắc phục sự kiên @change không hoạt động khi dùng select2

Cách dùng

Include thư viện

Data:

Mỗi select2 sẽ cần 2 data: dự liệu được chọn và dữ liệu các option (được tổ chức gồm array các object)

Code html

Chúng ta sẽ sử dụng v-for để tạo các option từ dữ liệu

Gọi thư viện select2

Tại function updated của vue js chúng ta gọi như bên dưới

Khắc phục không nhận sự kiện @change của select2 trong vue js

thêm một v-select2 để kích hoạt sự kiện change của select2

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416