Hướng dẫn custom woocommerce – phần 7

Nội dung: Trong phần này chúng ta sẽ đi di chuyên price, add to cart xuống dưới image, thay đổi text add to cart trong single

Mời anh chị xem video: 

Một số code liên quan đến video:

  • Thay đổi text add to cart trang single

  • Di chuyển price tới dưới images

  • Di chuyển add to cart xuống dưới image và price

  • Remove label sale flash

5/5 (9 Đánh giá)


Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị
Chống spam comment
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress