Hướng dẫn custom woocommerce – phần 1

  • Tuyên bố theme đã hỗ trợ woocommerce

  • Copy tất cả file trong folder templates nằm trong folder của plugin woocommerce vào folder theme hiện hành và đổi tên thành woocommerce
  • Custom hiển thị thông tin của một sản phẩm

Mở file content-product.php và thay thế toàn bộ code nằm trong thẻ <li></li> bằng code show thông tin sản phẩm

  • Style hiển thị một row là 4 cột

  • Còn tiếp(…)
5/5 (10 Đánh giá)


Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị
Chống spam comment
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress