Vòng lặp trong wordpress-Phần 2

Tiếp tục bài vòng lặp trong wordpress, vòng lặp WP_Query có hai cách dùng, ở đây tôi hay dùng cách 1

Vòng lặp WP_Query
Vòng lặp WP_Query

// The Query

$the_query = new WP_Query( $args );

// The Loop

while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();

echo ‘<li>’;

the_title();

echo ‘</li>’;

endwhile;

// Reset Post Data

wp_reset_postdata();

$the_query = new WP_Query( $args ): lấy kết quả truy vấn lưu vào biến $the_query

Dùng vòng lặp để xuất kết quả ra ngoài trang:

while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();

echo ‘<li>’;

the_title();

echo ‘</li>’;

endwhile;

Trả các truy vấn về ban đầu:

wp_reset_postdata();

Sau đây tôi xin đi lấy ví dụ các truy vấn mà tôi hay dùng để bạn hiểu hơn:

1.Lấy 10 bài mới đăng:

$10_bai_moi_dang = new WP_query(‘showposts=10’)

$10_bai_moi_dang: cái này là biến class là nơi lưu 10 bài mới đăng mà chúng ta vừa dùng câu truy vấn  showposts=10 và kế tiếp để xuất kết quả thì ta dùng một vòng lặp while

while ($10_bai_moi_dang ->have_posts() ) : $10_bai_moi_dang ->the_post();

the_title();

the_content();

endwhile;

Thông qua vòng lặp tôi chỉ lấy tiêu đê (the_title(): in ra tiêu đề), nội dung (the_content():in ra nội dung), tất nhiên khi vào thiết kế theme nhu cầu xuất kết quả sẽ nhiều, bạn có thể xuất ra ngày post bài chẳng hạn…ở đây tôi chỉ lấy ví dụ để bạn hiểu thôi

2.Lấy 5 bài viết mới nhất của một chuyên mục nào đó:

$truy_van = new WP_query(‘showposts=5&cat=34’): ở đây tôi muốn lấy 5 bài viết mới đăng của chuyên mục có id = 34. Trong quá trình thiết kế theme id sẽ được lấy thông qua các widget

while ($truy_van ->have_posts() ) : $truy_van ->the_post();

the_title();

the_content();

endwhile;

Ở các ví dụ kế tiếp thì tôi chỉ giải thích dòng truy vấn thôi nha còn để in kết qua ra ngoài trang thì bạn dùng vòng lặp tương tự

3.Hiển thị bài viết có từ dòng số 3 đến 10 trong cơ sở dữ liệu

$truy_van = new WP_query(‘showposts=8&offset=2’): tại sao showposts=8, vì từ dòng số 3 đến 10 có 8 dòng, offset=2 nghĩa là gì, offset ở đây là truy vấn bắt đầu từ dòng nào, tại sao là 2, trong cơ sở dữ liệu dòng 1 là 0 vậy nên truy vấn từ dòng 3 là 2

4.Hiển thị 5 bài viết mới nhất của tác giả nào đó:

$truy_van = new WP_Query( ‘ showposts=5&author=1’ ): câu lệnh truy vấn này có nghĩa là truy vấn 5 bài viết của tác giả có id=1

Như vậy qua 4 ví dụ trên chắc bạn cũng đã hiểu câu lệnh truy vấn theo yêu cầu WP_Query và đến đây tôi xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại bạn ở bài kế tiếp

 

4.8/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416