Các hàm thường dùng trong thiết kế theme wordpress-phần 2

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về các hàm thường dùng trong thiết kế theme wordpress, như tôi đã nói đây là kiến thức nền để bạn có thể thiết kế theme wordpress, do đó bạn phải chịu khó năm nó, giống như học từng vựng tiếng anh ấy
1. get_category_link( $category_id ): hàm này sẽ trả về các link của một category với tham số truyền vào đó là id category
2. get_cat_name($category_id): hàm này sẽ trả về tên của chuyên mục với id category
Hai hàm trên thường đi với nhau để tạo nên một liên kết của chuyên mục, ví dụ
<h1><a href=”<?php echo get_category_link($category); ?>”><?php echo get_cat_name($category); ?></a></h1>
Như tôi đã nói ở bài trước những hàm có chữ get ở đầu nếu muốn in ra màn hình bạn phải dùng echo
3. wp_list_categories($args) : hàm này sẽ in ra một danh sách các chuyên mục tùy theo tham số $args truyền vào. Nếu bạn bạn gọi wp_list_categories() thì các tham số mặc định sau được gọi
<?php $args = array(
‘show_option_all’    => ”,
‘orderby’            => ‘name’,
‘order’              => ‘ASC’,
‘style’              => ‘list’,
‘show_count’         => 0,
‘hide_empty’         => 1,
‘use_desc_for_title’ => 1,
‘child_of’           => 0,
‘feed’               => ”,
‘feed_type’          => ”,
‘feed_image’         => ”,
‘exclude’            => ”,
‘exclude_tree’       => ”,
‘include’            => ”,
‘hierarchical’       => 1,
‘title_li’           => __( ‘Categories’ ),
‘show_option_none’   => __(‘No categories’),
‘number’             => null,
‘echo’               => 1,
‘depth’              => 0,
‘current_category’   => 0,
‘pad_counts’         => 0,
‘taxonomy’           => ‘category’,
‘walker’             => null
); ?>
Các tham số trong hàm này bạn thấy thì nhiều vậy, nhưng trong thực tế 3 hàm trên kết hợp với nhau tạo ra một dãy các chuyên mục giống như hình dưới đây:

Các hàm tạo category trong wordpress
Các hàm tạo category trong wordpress

4.the_title(): Hàm này quen quen nhỉ, trong lúc tìm hiểu vòng lặp tôi đã nhắc đến hàm này rồi, hàm này sẽ in ra tiêu đề của bài viết. Hàm này phải dùng trong vòng lặp bạn nhé, nếu bạn dùng nó ngoài vòng lặp, thì nó sẽ không hoạt động
5.the_content():Hàm này sẽ in ra nội dung của bài viết, tương tự như hàm the_title(), phải gọi nó trong vòng lặp thì nó mới hoạt động
6.the_permalink(): hàm này sẽ in ra link của bài viết, hàm này chỉ hoạt động trong vòng lặp
Tôi xin tạm dựng bài học hôm nay tại đây, hẹn gặp lại bạn ở bài tiếp theo

4.8/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416