Simple way to create popup confirmation in gravity form

in file functions.php, Guys input below code:

Một số code phổ dụng trong lập trình plugin

1.Kiểm tra plugin nào đó đã kích hoạt hay chưa

Chống spam comment cho wordpress không lẽ đành bó tay

Anh chị em thân mến, việc spam comment trên wordpress hầu như chỉ hạn chế chứ không thể giải quyết triệt để. Tôi đã chứng kiến nhiều khách hàng

Đăng ký post type ẩn (Register Hidden Custom Post Type)

Đăng ký post type ẩn để làm gì, xin thưa đôi lúc ta cần khai báo một post type để chứa dữ liệu mà không công khai thì đây

Một số code phổ dụng khi lập trình theme

1.Function setup [crayon-5f06d830829e0011493970/] 1.1 Lấy logo ở ngoài front-end [crayon-5f06d830829ed223177972/] 2. Include style [crayon-5f06d830829f3801911942/] 3.Include js [crayon-5f06d830829f9049909569/] 4.Đăng ký post type và taxonomy [crayon-5f06d830829ff297310407/] 5.acf option page [crayon-5f06d83082a07666517191/] 6.Function

Api twilio chia sẽ code phổ dụng

1.Include và khởi tạo [crayon-5f06d830841dd767418211/] 2.Tạo mới subaccount (Create new subaccount) [crayon-5f06d830841e8655606008/] 3.Đóng một subaccount [crayon-5f06d830841ee045196518/] 4.Tìm một phone ngẫu nhiên sau đó mua nó [crayon-5f06d830841f4282830785/] 5. Cập nhật

Câu lệnh switch case trong php

Cách sử dụng Câu lệnh switch case trong php

Hướng dẫn tích hợp ( hay đưa fanpage ) vào website của bạn

Khi tổ chức của bạn đã có một trang Fanpage Facebook là kênh quảng bá chính và bạn cũng đang sở hữu một Website thì đều mà bạn quan

Một số function thường dùng khi làm theme wordpress (some functions popular for work do theme worpdress)

Một số function thường dùng khi làm theme wordpress (some functions popular for work do theme worpdress) 1.Cắt từ post content (custom excerpt from post content).

Chống copy và chuột phải (anti copy and right click)

Đây là code chống copy và right click anh chị chỉ cần mở file functions.php lên và thêm vào

Lấy tất cả image size hiện có (get all current image sizes in wordpress)

Sau đây tôi xin chia sẽ đoạn code lấy tất cả image size wordpress, Cái này rất là tiện trong việc phát triển theme hoặc nâng cấp theme cho

Một số code thường dùng cho woocommerce ( some code usually use for woocommerce)

Nơi đây là những code thường dùng cho woocoommerc, tôi sẽ cập nhật liên tục tại đây 1. Nút add to cart chuyển trực tiếp tới trang cart:

Thêm meta field cho taxonomy trong wordpress (add meta field for taxonomy in wordpress)

Thực tế thì taxonomy trong wordpress không support nơi lưu dữ liệu cho các field mở rộng giống như post meta trong post type. Vì vậy để thêm các

Thêm meta field trong wordpress (add meta field in wordpress)

1.Xác định meta filed cho post type nào? Vị trí meta box ở đâu [crayon-5f06d8308dbf1268484429/] 2.Function callback chính là các thành phần của form và những thông tin chúng

1 9 10 11
Chống spam comment
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress