Code đăng ký widget back end và gọi widget ra ngoài front end

Đây là Code đăng ký widget back end và gọi widget ra ngoài front end giúp anh chị copy nhanh chóng vào dự án theme Các từ khóa

Custom trang checkout woocommerce thành 2 cột

Kết quả sau khi custom đây anh chị: Remove và reorder và rename lại label của các field checkout [crayon-59c200055b98e267709910/] Mở file

Sắp xếp sản phẩm trong woocommerce theo ý người quản trị

Mời anh chị theo dõi video: https://www.youtube.com/watch?v=vGCmnbXRprE Thêm cột thứ tự vào bảng quản lý sản phẩm của woocommerce Hook filter:manage_{tên post type}_posts_columns được dùng

Một số mã css hay dùng

Bài viết này là tôi sưu tầm các đoạn mã css hay dùng: Text shadow cho text: khi màu nền và màu text hơi trùng cần làm

Code đăng ký taxonomy chuẩn nhất giúp chúng ta copy nhanh vào dự án

Đây là code đăng ký taxonomy chuẩn giúp anh chị copy vào dự án của mình:

Code tạo full page cho các template genesis bao gồm header và footer

Đây là code giúp anh chị custom các template như archive,single,taxonomy,font-page trong genesis

Code đăng ký post type chuẩn

Đây là đoạn code đăng ký post type chuẩn giúp chúng ta copy để bỏ vào dự án một cách nhanh nhất

Conditional_Tags, điều kiện logic wordpress

Conditional_Tags, điều kiện logic wordpress: rất hay gặp trong làm theme [crayon-59c200055e0ab480301859/] Mời anh chị tham khảo thêm video:

Sử dụng sự kiện scrollTop để cố định thanh menus

Chúng ta sẽ sử dụng sự kiện scroll và scrollTop của jquery và một chút css để làm việc này. Cụ thể như thế nào mời anh chị xem

Thủ thuật style màu nền background 2 bên cho một đối tượng html

Đây là một thủ thuật giúp chúng ta trang trí màu nền (background cho một đối tượng html) Mã css:

Thủ thuật css 3d flip box

Mời anh chị xem video: Link tải code: http://bit.ly/2eCTVqb Mã html cho hiệu ứng css 3d flip box: [crayon-59c200055efa8142677722/] Mã css cho hiệu ứng css

2 site dùng chung table user

B1:Cài đặt 2 site bình thường (nhưng phải đặt khác prefix_) B2:Export data site 2 và import vào data của site 1 B3:Mở file wp-config.php của site 2 lên

1 2 3 9
Theo dõi tôi
Đăng ký nhận tin mới
đăng ký nhận tin mới

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress