Một số function liên quan đến post wordpress

1. wp_delete_post: xóa post [crayon-6153c459c97dd710426349/] 2. wp_insert_post: tạo post

Media query css một số code tham khảo

Media query css: là cách chúng ta sử dụng để xác định code css sẽ được thực hiện ở thiết bị nào Sau đây là code

Xử lý dữ liệu json_encode wordpress

Xử lý dữ liệu json_encode, vâng việc này là cần thiết nếu không xử lý mà chỉ dùng đơn thuần hàm php như json_encode thì gặp nhữ chuỗi như

Cách dùng sprintf trong php

Cách dùng sprintf trong php. Ngay sau đây là ví dụ minh họa: [crayon-6153c459cc075416379094/]

Cách dùng wp_schedule_single_event

wp_schedule_single_event: là cách chúng ta đặt lịch đến ngày giờ nào đó sẽ tự động chạy một function nào đó do chúng ta viết ví dụ đặt lịch xem

Ép kiểu trong php

Trong php kiểu dữ liệu được xác định tự động, đôi khi điều này không đúng theo ý của chúng ta vì vậy mới cần tới ép kiểu. Sau

Get toàn bộ dữ liệu của form

Việc lấy dữ liệu form là việc làm thường xuyên của coder, trong bài viết này tôi xin chia sẽ code để tiện cho copy 1. Mã html của

Tùy biến paginate wordpress

Tùy biến paginate wordpress. Trong wordpress có function paginate_links phục vụ cho việc phân trang, tuy nhiên nó sinh ra mã html và các class không theo ý muốn

Các phương thức liên quan đến database wordpres

Nguyên tắc  sử dụng đầu tiên phải gọi biết global $wpdb, sau đây là những phương thức hay dùng 1. Insert table [crayon-6153c459ccf98545852053/] 2. Update table [crayon-6153c459ccfa5989664052/]

Các functions liên quan đến user wordpress

Tập hợp những functions hay dùng cho user 1. Lấy thông tin user từ id [crayon-6153c459cd307490058252/] 2. Lấy id của user đang login [crayon-6153c459cd312395446185/] 3. Kiểm tra

Các functions xử lý chuổi trong php

Tổng hợp các functions xử lý chuổi trong php: 1. Explode - Chuyển string tới array Đây là function huyền thoại và hay dùng nhất, nó sẽ

Include css và js theo shortcode

Include css và js theo shortcode. Đây là việc nên làm thay vì theo cách include thông thường qua hook wp_enqueue_scripts thì nó sẽ được include cho tất cả

Như thế nào để download một file từ url

Như thế nào để download một file từ url, function đây các bạn (lưu ý function xài trong wordpress): function sẽ return về path đến file nếu thành công

Kiểm tra plugin đã kích hoạt hay chưa (check plugin active wordpress)

Kiểm tra plugin đã kích hoạt hay chưa (check plugin active wordpress): 1. Kiểm tra trong theme [crayon-6153c459ce039561746848/] 2. Kiểm tra trong plugin Trong plugin thì không

1 2 3 18

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress