Tổng hợp các lệnh ssh phổ dụng

Tổng hợp các lệnh ssh phổ dụng: hôm nay mình sẽ tổng hợp các lệnh ssh mà mình hay dùng hằng ngày như di chuyển domain giữa các hosting, xóa, kiểm tra dung lượng vps, folder…

Kiểm tra dung lượng vps df -h

df -h: kiểm tra dung lượng toàn vps, kết quá sẽ như bên dưới

Kiểm tra dung lượng từng folder du -h

du -h: trước khi dùng lệnh này bạn cần chuyển về thư mục gần nhất bằng câu lên cd

ví dụ: bên dưới sẽ thấy 3 folder 05, 06 , 12: 472M và tổng folder 2021 là 472M

Di chuyển file giữa các vps

Export data mysql

Trước khi thực hiện lệnh này bạn cần chuyển về folder mà bạn muốn chứa file export tại đó, nhập lệnh dưới và enter nó sẽ hiện password và chúng ta copy password và enter là nó chạy

Import data mysql

Cũng nhưng trên chúng ta phải chuyển đến folder chứa file data cần import sau đó cũng làm tương tự nhưng export bằng câu lệnh sau

Liệt kê folder

Chúng ta có thể dùng dir hoặc ls để liện kê

ls thì nó sẽ ưu điểm hơn vì nó highlight folder màu xanh nước biển

Zip folder và file

Chúng ta sẽ sử dụng cú pháp: zip -r ten-file-zip.zip folder/ folder/ file

ví dụ

Giải nén

chúng ta sẽ sử dụng cú pháp unzip tên-file.zip

ví dụ

Khắc phục lỗi không xóa dược plugin, cài plugin và upload file

Mở file wp-config.php thêm dòng lệnh sau vào

Mớ ssh và phần quyền như sau:

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416