Fix lỗi mod_fcgid: error reading data from FastCGI server

Lỗi Fix lỗi mod_fcgid: error reading data from FastCGI server, trước khi đi vào vấn đề mình xin lưu ý đây là lỗi chạy trên trình điều khiển hosting là vesta cp, các trình điểu khiển hosting khác như cpanel hay direct admin anh chị tham khảo xem có áp dụng được không nha

Kiểm tra xem đã có file fcgi-starter

anh chị gõ path

Nếu không thấy file anh chị có thể tạo file này với nội dung

Kiểm tra chmod và chown của folder cgi-bin và file fcgi-starter

chmod cho folder và file folder cgi-bin và file fcgi-starter là 751

chown anh chị cần xem thử đúng chưa gó lệnh ls -l để kiểm tra, nếu chưa đúng thì chown lại

ví dụ

Thì phải đổi chown về đúng user và group trong trường hợp của mình là admin:admin

anh chị gõ lệnh

Rồi anh chị restart lại httpd

 

5/5 (1 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416