Cài php version hay php selecter trên vesta cp

Cài php version trên vesta cp: vâng đôi lúc chúng ta có các dự án chạy php 5 mà vesta cp lại chỉ có php 8. Vậy nên cài php version select trên vesta cp, ngay sau đây tôi sẽ chia sẽ cách làm

1. Cài đặt php selector

Copy từng dòng lệnh và enter nha, nhớ là từng dòng thôi

Như vậy là cài đặt php selector thành công rồi đó, giờ chỉ cần khởi động lại httpd