Tìm vị trị php.ini trong ssh với centos

Chúng ta cần chỉnh vài tùy chỉnh trong server web và web server của ta có nhiều version php thì việc tìm chính xác vị trí php.ini là khó khăn. Sau đây tôi xin chia sẽ đoạn code để làm việc đó

 

5/5 (9 Đánh giá)