Như thế nào để viết một plugin cho editor wordpress – TinyMCE

Hôm nay tôi sẽ chia sẽ với anh chị về chủ đề Như thế nào để viết một plugin cho editor wordpress – TinyMCE

Ứng dụng chủ đề này là tạo một button để insert short code vào editor, ở đây chúng ta viết trong theme. Chúng ta sẽ tạo một thư mục button-to-insert-short-code trong thư mục theme, tạo file có tên là button-to-insert-short-code.php và bỏ tất cả code php vào trong file này.
Sau đó chúng ta sẽ include vào file function

  • Thêm icon button vào editor wordpress – TinyMCE

them button vao editor tinymce

Code sau sẽ làm việc đó:(thêm vào button-to-insert-short-code.php)

  • Đăng ký plugin với editor wordpress – TinyMCE

Plugin ở đây là tập hợp các mã js,css… để làm việc insert short code vào editor

  • Móc vào wordpress

Chúng ta sẽ sử dụng hook action init để làm việc này

  • Viết plugin cho editor wordpress – TinyMCE

Tạo file js có tên là short-code.js và bỏ code sau vào

  • Kết quả:

ket qua them button vao editor tinymce

4.9/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


có thể bạn cần xem:

Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416